Kallelse till årsmöte 2019-07-06 kl 13.00

Lördag den 6/7 13.00 håller Harrbäcksandsvägens samfällighetsförening sitt medlemsmöte. Plats för mötet är Paviljongen vid Harrbäckssandsbadet. Dagordning för mötet finns uppsatt på anslagstavlor i respektive område.

Kallelse till årsmötet 2019-07-06

Visa engagemang och kom till mötet!!  Harrbäckssandsvägen allas ansvar!

 

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.