Monthly Archives: June 2019

Kallelse till årsmöte 2019-07-06 kl 13.00

Lördag den 6/7 13.00 håller Harrbäcksandsvägens samfällighetsförening sitt medlemsmöte. Plats för mötet är Paviljongen vid Harrbäckssandsbadet. Dagordning för mötet finns uppsatt på anslagstavlor i respektive område. Kallelse till årsmötet 2019-07-06 Visa engagemang och kom till mötet!!  Harrbäckssandsvägen allas ansvar!  

Posted in Allmänt | Comments Off on Kallelse till årsmöte 2019-07-06 kl 13.00