Monthly Archives: June 2023

Kallelse till Årsmöte 2023-07-02 kl 11.00

Kallelse till årsmötet 2023-07-02 (1) Söndag den 2/7 kl 11.00 håller Harrbäcksandsvägens samfällighetsförening sitt årliga  medlemsmöte. Plats för mötet är Paviljongen vid Harrbäckssandsbadet. Dagordning för mötet finns uppsatt på anslagstavlor i respektive område. Välkommen! Styrelsen

Posted in Allmänt | Comments Off on Kallelse till Årsmöte 2023-07-02 kl 11.00