Monthly Archives: June 2014

Kallelse till Harrbäckssandsvägens samfällighetsförenings årsmöte 2014

Lördag den 12/7 kl 13.00 håller Harrbäcksandsvägens samfällighetsförening sitt medlemsmöte. Plats för mötet är EFS-lokalen i Ursviken centrum. Dagordning för mötet finns att läsa här.

Posted in Allmänt | Comments Off on Kallelse till Harrbäckssandsvägens samfällighetsförenings årsmöte 2014