Fakta om vägen

Vägen

 Harrbäckssandsvägen

Vägnummer 11823
Väglängd 3,5 km
– varav asfalt 2,410 m
Vägsträcka Från Amiralsvägen i Ursviken till Harrbäckssands badplats plus sträckan österut från badplatsen till kajen mot Björkskär samt från badplatsen västerut 370 meter.

Samfälligheten

Gemensamhetsanläggning Ytterursviken Ga:18
Föreningen registrerades 2012-09-10
Berörda fastigheter 201
Antal sakägare 161
Antal permanentboende 18 varav
– Harrbäckssand 9
– Södra Sillskatan 9
– Björkskär 0
– Djupviken 0
Antal fritidsboende 132 varav
– Harrbäckssand 52
– Södra Sillskatan 58
– Björkskär 13
– Djupviken 9
Antal obebyggda tomer 36
Antal skogsfastigheter 15

Föreningen

Namn: Harrbäckssandsvägens samfällighetsförening
Organisationsnummer 717913-8875
Föreningens adress Harrbäckssandvägens samfällighetsförening
c/o Johan Carlsten
Östra Nygatan 108 A
931 35 Skellefteå 

Medlemsskap i Riksförbundet enskilda vägar (REV)
Medlemsnumer: 52088

Fakta uppdaterad: 2019-04-05

 

Comments are closed.