Monthly Archives: June 2017

Kallelse till årsmöte 2017-07-08

Lördag den 8/7 kl 13.00 håller Harrbäcksandsvägens samfällighetsförening sitt medlemsmöte. Plats för mötet är Paviljongen vid Harrbäckssandsbadet. Dagordning för mötet finns uppsatt på anslagstalvor i området. Kallelse till årsmötet 2017-07-08

Posted in Allmänt | Comments Off on Kallelse till årsmöte 2017-07-08