Kallelse till årsmöte 2017-07-08

Lördag den 8/7 kl 13.00 håller Harrbäcksandsvägens samfällighetsförening sitt medlemsmöte. Plats för mötet är Paviljongen vid Harrbäckssandsbadet. Dagordning för mötet finns uppsatt på anslagstalvor i området.
Kallelse till årsmötet 2017-07-08

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.