Monthly Archives: June 2016

Kallelse till årsmöte 2016-07-09

Lördag den 9/7 kl 13.00 håller Harrbäcksandsvägens samfällighetsförening sitt medlemsmöte. Plats för mötet är EFS-lokalen i Ursviken centrum. Dagordning för mötet finns uppsatt på anslagstalvor i området. Kallelse till årsmötet 2016-07

Posted in Allmänt | Comments Off on Kallelse till årsmöte 2016-07-09