Kallelse till Årsmöte 2023-07-02 kl 11.00

Kallelse till årsmötet 2023-07-02 (1)

Söndag den 2/7 kl 11.00 håller Harrbäcksandsvägens samfällighetsförening sitt årliga  medlemsmöte. Plats för mötet är
Paviljongen vid Harrbäckssandsbadet.
Dagordning för mötet finns uppsatt på anslagstavlor i respektive område.

Välkommen!

Styrelsen

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.