Monthly Archives: June 2013

Den 1/7 2013 övertar vi ansvaret för Harrbäckssandsvägen

Från och med 2013-07-01 kommer Skellefteå kommun att överlåta ansvaret av Harrbäckssandsvägen till Harrbäckssandsvägens Samfällighetsförening. Detta innebär att vi från och med den 1/7 2013 ansvarar för all drift och underhåll av vägen som ex. snöröjning, grusning och asfaltering.

Posted in Allmänt | Comments Off on Den 1/7 2013 övertar vi ansvaret för Harrbäckssandsvägen

Årsmöte Harrbäckssandsvägens samfällighetsförening

Lördag den 6/7 kl 13.00 håller Harrbäcksandsvägens samfällighetsförening sitt medlemsmöte. Plats för mötet är Folkets hus i Skelleftehamn. Dagordning för möte finns att läsa här.  

Posted in Allmänt | Comments Off on Årsmöte Harrbäckssandsvägens samfällighetsförening