Monthly Archives: June 2022

Kallelse till Årsmöte 2022-07-03 kl 11.00

Kallelse till årsmötet 2022-07-02 Söndag den 3/7 kl 11.00 håller Harrbäcksandsvägens samfällighetsförening sitt årliga  medlemsmöte. Plats för mötet är Paviljongen vid Harrbäckssandsbadet. Dagordning för mötet finns uppsatt på anslagstavlor i respektive område. Välkommen! Styrelsen

Posted in Allmänt | Comments Off on Kallelse till Årsmöte 2022-07-03 kl 11.00