Monthly Archives: June 2018

Kallelse till årsmöte 2018-07-07

Lördag den 7/7 13.00 håller Harrbäcksandsvägens samfällighetsförening sitt medlemsmöte. Plats för mötet är Paviljongen vid Harrbäckssandsbadet. Dagordning för mötet finns uppsatt på anslagstalvor i respektive område. Kallelse till årsmötet 2018-07-07

Posted in Allmänt | Comments Off on Kallelse till årsmöte 2018-07-07