Kallelse till årsmöte 2016-07-09

Lördag den 9/7 kl 13.00 håller Harrbäcksandsvägens samfällighetsförening sitt medlemsmöte. Plats för mötet är EFS-lokalen i Ursviken centrum. Dagordning för mötet finns uppsatt på anslagstalvor i området.
Kallelse till årsmötet 2016-07

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.