Kallelse till Harrbäckssandsvägens samfällighetsförenings årsmöte 2014

Lördag den 12/7 kl 13.00 håller Harrbäcksandsvägens samfällighetsförening sitt medlemsmöte. Plats för mötet är EFS-lokalen i Ursviken centrum. Dagordning för mötet finns att läsa här.

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.