Kallelse till årsmöte den 4/7 kl 13.00 2020

Lördag den 4/7 13.00 håller Harrbäcksandsvägens samfällighetsförening sitt medlemsmöte. Plats för mötet är Paviljongen vid Harrbäckssandsbadet. Dagordning för mötet finns uppsatt på anslagstavlor i respektive område.

Kallelse till årsmötet 2020-07-04

Visa engagemang och kom till mötet!!  Harrbäckssandsvägen allas ansvar!

Posted in Allmänt | Comments Off on Kallelse till årsmöte den 4/7 kl 13.00 2020

Årets begränsning på 4-ton tas bort från den 25 maj

Den 25 maj tas begränsningen på 4 ton bort. Dvs en vecka tidigare än utsatt tid, men vi bedömer att vägen är tillräckligt torr och tjälen är borta.

 

 

 

Stort tack till alla ni som respekterat begränsning.

Ha en trevlig sommar!!!

Styrelsen

Posted in Allmänt | Comments Off on Årets begränsning på 4-ton tas bort från den 25 maj

Sänkt totalvikt till 4 ton

Från och med den 1 april begränsas totalvikten på fordon till 4 ton.
Vi gör detta för att minska slitaget på vägen under tjällossningen.
Den tillfälliga begränsningen beräknas gälla tom den 2020-05-31.
Om du har frågor angående begränsningen kan du kontakta styrelsen.
Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du under Fakta/Styrelsen.

Posted in Allmänt | Comments Off on Sänkt totalvikt till 4 ton

Informationsblad från styrelsen

Informationsblad från styrelsen över viktiga händelser under året och med budskapet
HARRBÄCKSSANDSVÄGEN – ALLAS ANSVARLäs brevet här

 

Posted in Allmänt | Comments Off on Informationsblad från styrelsen

Årsmötesprotokoll 2019

Lördagen den 6:e juli 2019 höll Harrbäckssandsvägens samfällighetsförening sin årsstämma för verksamhetsåret 2018. Mötet hölls vid paviljongen vid Harrbäckssandsbadet. Protokollet från årsmötet kan du läsa här

Posted in Allmänt | Comments Off on Årsmötesprotokoll 2019

Kallelse till årsmöte 2019-07-06 kl 13.00

Lördag den 6/7 13.00 håller Harrbäcksandsvägens samfällighetsförening sitt medlemsmöte. Plats för mötet är Paviljongen vid Harrbäckssandsbadet. Dagordning för mötet finns uppsatt på anslagstavlor i respektive område.

Kallelse till årsmötet 2019-07-06

Visa engagemang och kom till mötet!!  Harrbäckssandsvägen allas ansvar!

 

Posted in Allmänt | Comments Off on Kallelse till årsmöte 2019-07-06 kl 13.00

Den tillfälliga begränsningen på 4-ton upphävd

Den tillfälliga begränsningen av totalvikten på 4-ton är från och med idag upphävd.

 

Posted in Allmänt | Comments Off on Den tillfälliga begränsningen på 4-ton upphävd

Harrbäckssandsvägen – Allas ansvar

 

Posted in Allmänt | Comments Off on Harrbäckssandsvägen – Allas ansvar

Sänkt totalvikt under perioden 2019-04-01 – 2019-05-31

Från och med den 1 april begränsas totalvikten på fordon till 4 ton.
Vi gör detta för att minska slitaget på vägen under tjällossningen.
Den tillfälliga begränsningen beräknas gälla tom den 2019-05-31.
Dispens för absolut nödvändiga transporter med fordon som har högre totalvikt
än 4 ton kan sökas hos styrelsen för Harrbäckssandsvägens samfällighets-
förening.

Vänligen – Respektera förbudet

Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du här.

Posted in Allmänt | Comments Off on Sänkt totalvikt under perioden 2019-04-01 – 2019-05-31

Årsmötesprotokoll 2018

Lördagen den 7:e juli 2018 höll Harrbäckssandsvägens samfällighetsförening sin årsstämma för verksamhetsåret 2017. Mötet hölls vid paviljongen vid Harrbäckssandsbadet. Protokollet från årsmötet kan du läsa här

Posted in Allmänt | Comments Off on Årsmötesprotokoll 2018