Kallelse till Årsmöte 2021-07-04 kl 11.00

Kallelse till årsmötet 2021-07-04

Söndag den 4/7 kl 11.00 håller Harrbäcksandsvägens samfällighetsförening sitt årliga  medlemsmöte. Plats för mötet är Paviljongen vid Harrbäckssandsbadet. Dagordning för mötet finns uppsatt på anslagstavlor i respektive område.

Vår ordförande Sören Kristiansson har tydligt aviserat att han i år inte ställer upp för omval. Det är av största vikt att vi finner en ersättare. Anmäl ditt eller annans intresse till valberedningen som består av Carina Johansson Harrbäckssand (sammankallande) telefon 070-360 40 13 eller Elly Wiklund Harrbäckssand Västra, telefon 076-946 00 61

Visa engagemang och kom till mötet! Harrbäckssandsvägen är allas ansvar!

Väl mött!

/Styrelsen

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.