Kallelse till årsmöte den 4/7 kl 13.00 2020

Lördag den 4/7 13.00 håller Harrbäcksandsvägens samfällighetsförening sitt medlemsmöte. Plats för mötet är Paviljongen vid Harrbäckssandsbadet. Dagordning för mötet finns uppsatt på anslagstavlor i respektive område.

Kallelse till årsmötet 2020-07-04

Visa engagemang och kom till mötet!!  Harrbäckssandsvägen allas ansvar!

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.