Kallelse till årsmöte 2015-07-04

Lördag den 4/7 kl 13.00 håller Harrbäcksandsvägens samfällighetsförening sitt medlemsmöte. Plats för mötet är EFS-lokalen i Ursviken centrum. Dagordning för mötet finns uppsatt på anslagstalvor i området.

Posted in Allmänt | Comments Off on Kallelse till årsmöte 2015-07-04

Begränsad totalvikt från och med den 2015-04-01

Från och med den 1 april begränsas totalvikten på fordon till 4 ton.
Vi gör detta för att minska slitaget på vägen under tjällossningen.
Den tillfälliga begränsningen beräknas gälla tom den 2015-05-31.
Dispens för nödvändiga transporter med fordon som har högre totalvikt
än 4 ton kan sökas hos styrelsen för Harrbäckssandsvägens samfällighets-
förening kontaktpersoner.
Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du under Fakta/Styrelsen.
Se tidigare utskick till fatighetsägare

Posted in Allmänt | Comments Off on Begränsad totalvikt från och med den 2015-04-01

Protokoll från årsmötet 2014-07-12

Lördagen den 12/7 2014 höll Harrbäckssandsvägens samfällighet sin årsstämma för verksamhetsåret 2013. Mötet hölls i EFS lokaler i Ursviken. Styrelsen redovisade och informerade om verksamhetsåret. Vid mötet deltog 16 medlemmar. Vi får hoppas att det blir en bättre uppslutning till nästa årsmöte 2015. Protokollet från årsmötet kan du läsa här.

Posted in Allmänt | Comments Off on Protokoll från årsmötet 2014-07-12

Kallelse till Harrbäckssandsvägens samfällighetsförenings årsmöte 2014

Lördag den 12/7 kl 13.00 håller Harrbäcksandsvägens samfällighetsförening sitt medlemsmöte. Plats för mötet är EFS-lokalen i Ursviken centrum. Dagordning för mötet finns att läsa här.

Posted in Allmänt | Comments Off on Kallelse till Harrbäckssandsvägens samfällighetsförenings årsmöte 2014

Vägarbete fredag den 30/5 2014

Fredag den 30/5 2014 kommer Harrbäckssandsvägen och vägen till Södra Sillskatan att grusas och hyvlas.

Posted in Allmänt | Comments Off on Vägarbete fredag den 30/5 2014

Måndag den 25/5 hävs den nedsatta totalvikten på 4 ton

Från och med måndag den 25/5 hävs den tillfälligt nedsatta totalvikten på 4 ton av Harrbäckssandsvägen. Vi tackar alla som under tiden för tjällossningen visat hänsyn och respekterat förbudet.

Posted in Allmänt | Comments Off on Måndag den 25/5 hävs den nedsatta totalvikten på 4 ton

Begränsad totalvikt på 4 ton gäller från den 1 april

Från och med den 1 april begränsas totalvikten på fordon till 4 ton.
Vi gör detta för att minska slitaget på vägen under tjällossningen.
Den tillfälliga begränsningen gäller under den tid vägskylten är uppsatt.
Dispens för nödvändiga transporter med fordon som har högre totalvikt än 4 ton kan sökas hos styrelsen för Harrbäckssandsvägens samfällighetsförening kontaktpersoner.
Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du under Fakta/Styrelsen.

Posted in Allmänt | Comments Off on Begränsad totalvikt på 4 ton gäller från den 1 april

Harrbäckssandsvägens första årsmöte

Lördagen den 6/7 höll Harrbäckssandsvägens samfällighetsförening sitt första årsmöte. Mötet hölls i Folkets hus i Skelleftehamn. Styrelsen redovisade och informerade om verksamhetsåret, samt vad som hänt efter Lantmäteriets förrättning 2009-12-10. Vid mötet deltog 25 medlemmar. Vi får hoppas att det blir en bättre uppslutning till nästa årsmöte 2014. Protokollet från årsmötet kan du läsa här.

Posted in Allmänt | Comments Off on Harrbäckssandsvägens första årsmöte

Den 1/7 2013 övertar vi ansvaret för Harrbäckssandsvägen

Från och med 2013-07-01 kommer Skellefteå kommun att överlåta ansvaret av Harrbäckssandsvägen till Harrbäckssandsvägens Samfällighetsförening. Detta innebär att vi från och med den 1/7 2013 ansvarar för all drift och underhåll av vägen som ex. snöröjning, grusning och asfaltering.

Posted in Allmänt | Comments Off on Den 1/7 2013 övertar vi ansvaret för Harrbäckssandsvägen

Årsmöte Harrbäckssandsvägens samfällighetsförening

Lördag den 6/7 kl 13.00 håller Harrbäcksandsvägens samfällighetsförening sitt medlemsmöte. Plats för mötet är Folkets hus i Skelleftehamn. Dagordning för möte finns att läsa här.
 

Posted in Allmänt | Comments Off on Årsmöte Harrbäckssandsvägens samfällighetsförening