Faktura på vägavgift till e-post

Här kan du beställa att få fakturan på vägavgiften som PDF-faktura till din e-post istället för pappersfaktura. Samtidigt måste du ge samtycke till att din e-postadress registerhålls enligt nedanstående beskrivning.

Jag samtycker till att Harrbäckssandsvägens samfällighetsförenings styrelse registrerar min e-postadress och håller den tillgänglig i föreningens medlemsregister. Uppgifterna registerhålls för att användas vid utskick av fakturor på vägavgifter.

  •  

 

Comments are closed.