Den 1/7 2013 övertar vi ansvaret för Harrbäckssandsvägen

Från och med 2013-07-01 kommer Skellefteå kommun att överlåta ansvaret av Harrbäckssandsvägen till Harrbäckssandsvägens Samfällighetsförening. Detta innebär att vi från och med den 1/7 2013 ansvarar för all drift och underhåll av vägen som ex. snöröjning, grusning och asfaltering.

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.