Author Archives: admin

Måndag den 25/5 hävs den nedsatta totalvikten på 4 ton

Från och med måndag den 25/5 hävs den tillfälligt nedsatta totalvikten på 4 ton av Harrbäckssandsvägen. Vi tackar alla som under tiden för tjällossningen visat hänsyn och respekterat förbudet.

Posted in Allmänt | Comments Off on Måndag den 25/5 hävs den nedsatta totalvikten på 4 ton

Begränsad totalvikt på 4 ton gäller från den 1 april

Från och med den 1 april begränsas totalvikten på fordon till 4 ton. Vi gör detta för att minska slitaget på vägen under tjällossningen. Den tillfälliga begränsningen gäller under den tid vägskylten är uppsatt. Dispens för nödvändiga transporter med fordon … Continue reading

Posted in Allmänt | Comments Off on Begränsad totalvikt på 4 ton gäller från den 1 april

Harrbäckssandsvägens första årsmöte

Lördagen den 6/7 höll Harrbäckssandsvägens samfällighetsförening sitt första årsmöte. Mötet hölls i Folkets hus i Skelleftehamn. Styrelsen redovisade och informerade om verksamhetsåret, samt vad som hänt efter Lantmäteriets förrättning 2009-12-10. Vid mötet deltog 25 medlemmar. Vi får hoppas att det … Continue reading

Posted in Allmänt | Comments Off on Harrbäckssandsvägens första årsmöte

Den 1/7 2013 övertar vi ansvaret för Harrbäckssandsvägen

Från och med 2013-07-01 kommer Skellefteå kommun att överlåta ansvaret av Harrbäckssandsvägen till Harrbäckssandsvägens Samfällighetsförening. Detta innebär att vi från och med den 1/7 2013 ansvarar för all drift och underhåll av vägen som ex. snöröjning, grusning och asfaltering.

Posted in Allmänt | Comments Off on Den 1/7 2013 övertar vi ansvaret för Harrbäckssandsvägen

Årsmöte Harrbäckssandsvägens samfällighetsförening

Lördag den 6/7 kl 13.00 håller Harrbäcksandsvägens samfällighetsförening sitt medlemsmöte. Plats för mötet är Folkets hus i Skelleftehamn. Dagordning för möte finns att läsa här.  

Posted in Allmänt | Comments Off on Årsmöte Harrbäckssandsvägens samfällighetsförening